นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

เอกสารวันที่ปรับปรุง/อัพเดทรูปแบบ
งบการเงินปี 256531 ธันวาคม, 2565
งบการเงินปี 256431 ธันวาคม, 2564
งบการเงินปี 256331 ธันวาคม, 2563
งบการเงินปี 256231 ธันวาคม, 2562
งบการเงินปี 256131 ธันวาคม, 2561
Update Quarterly 1 Quarterly 2 Quarterly 3 Quarterly 4 Format
- - - - -
เอกสารวัน/เดือน/ปีรูปแบบ
รายงานประจำปี 256531 ธันวาคม, 2565
รายงานประจำปี 256431 ธันวาคม, 2564
รายงานประจำปี 256331 ธันวาคม, 2563