นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

เอกสารวันที่ปรับปรุง/อัพเดทรูปแบบ
งบการเงินปี 2567 / ไตรมาส 131 มีนาคม, 2567
งบการเงินปี 2566 / ไตรมาส 431 ธันวาคม, 2566
งบการเงินปี 2566 / ไตรมาส 330 กันยายน, 2566
งบการเงินปี 2566 / ไตรมาส 230 มิถุนายน, 2566
งบการเงินปี 256531 ธันวาคม, 2565
งบการเงินปี 256431 ธันวาคม, 2564
งบการเงินปี 256331 ธันวาคม, 2563
งบการเงินปี 256231 ธันวาคม, 2562
งบการเงินปี 256131 ธันวาคม, 2561
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รูปแบบเอกสาร
2567เอกสาร---
2566-เอกสารเอกสารเอกสาร
2565---เอกสาร
เอกสารวัน/เดือน/ปีรูปแบบ
รายงานประจำปี 256531 ธันวาคม, 2565
รายงานประจำปี 256431 ธันวาคม, 2564
รายงานประจำปี 256331 ธันวาคม, 2563