วัฒนธรรมองค์กร

- วัฒนธรรมองค์กร -

คิดให้ล้ำ ทำให้ได้ ... ความปลอดภัย สำคัญสูงสุด ... รวมพลัง อย่างมืออาชีพ ... ทำให้สุด ไม่หยุดแค่คำว่า "พอใจ"

Think Ahead

คิดให้ล้ำ ทำให้ได้ ไม่เพียงคิดให้ล้ำ แต่ต้องลงมือทำให้ได้ผลสำเร็จสูงสุดด้วย

Safety First

ให้บริการลูกค้าด้วยใจอย่างเต็มกำลัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยภัยที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุด

Team of Professional

รวมพลัง อย่างมืออาชีพ ทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

Commit to Excellence

ทำให้สุด ไม่หยุดแค่คำว่า "พอใจ" เพราะเราเชื่อว่าดีที่สุดในวันนี้ ก็ยังมีสิ่งที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้