นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

Email Address

[email protected]

Phone Number

+66 2 502 6455

Address

เลขที่ 99/11 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 25 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120